Author Archive: Vasop

Nais-, opiskelija- ja työntekijäjärjestöt sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaativat vanhempainvapaajärjestelmän uusimista 6+6+6-mallin mukaisesti

Kannanotto 25.3.2011 Yli 30 suomalaista nais-, opiskelija- ja työntekijäjärjestöä sekä tasa-arvoasiain neuvottelukunta vaatii vanhempainvapaajärjestelmän uusimista 6+6+6-mallin mukaisesti ja vanhempainvapaista johtuvien kustannusten jakamista. Vanhempainvapaiden jakautuminen tasaisemmin molemmille vanhemmille sekä vanhemmuuden kustannusten jakaminen työnantajien kesken pidentäisi työuria, nopeuttaisi opintoja, helpottaisi perheen perustamista…
Read more

Opiskelija- ja nuorisojärjestöt ja Seta: Jokainen on arvokas omana itsenään – seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret tarvitsevat myönteistä tukea

Jokainen ihminen on arvokas sellaisena kuin hän on, ja jokaisella on oikeus määritellä itse oma identiteettinsä. Kenenkään ei tarvitse muuttaa seksuaalista suuntautumistaan, eikä se ole edes mahdollista. Seksuaalinen suuntautuminen ei ole valinta. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret ja sateenkaariperheiden lapset…
Read more

Yksi unohtui – Opintotuki indeksiin 1.1.2012

Valtakunnalliset opiskelija- ja nuorisojärjestöt vaativat opintotuen sitomista kansaneläkeindeksiin 1.1.2012 alkaen. Tänään, 1.3.2011, perhe-etuudet sekä kuntoutus- ja sairauspäivärahat sidotaan kuluttajahintojen muutosta vastaavaan kansaneläkeindeksiin Sata-komitean suositusten mukaisesti. Perusteena indeksiin sitomiselle on käytetty etuuksien ostovoiman turvaamista ja sillä on haluttu kompensoida kulutusverojen korotus…
Read more