Saamenkielisillä kiintiöpaikoilla vastataan saamelaisyhteisön tarpeisiin

Saamenkielisillä kiintiöpaikoilla vastataan saamelaisyhteisön tarpeisiin

Pyeri säämi aalmugpeivi puohháid!

Šiõǥǥ saaʹmi meersažpeiʹvv pukid!

Buori sámi álbmotbeaivvi buohkaide!

Hyvää saamelaisten kansallispäivää kaikille!

Vasemmisto-opiskelijat vaatii, että yliopistot kiinnittävät jatkossa paremmin huomiota saamelaisyhteisön ja -opiskelijoiden tarpeisiin lisäämällä saamenkielisiä kiintiöpaikkoja opiskelijavalinnoissa.

Erityisesti kasvatus- sekä sosiaali- ja terveysalan työntekijäpula koskettaa saamenkielisten palvelujen toteutumista. Tarvetta on myös monien muiden alojen saamenkielisille työntekijöille. Jotta saamelaisten yhdenvertaisuus ja lainsäädäntöjen turvaamat oikeudet toteutuvat, tulevaisuudessa on panostettava saamenkielisten työntekijöiden kouluttautumiseen.

Yliopistolaki mahdollistaa opiskelijavalintojen kielikiintiöt positiivisen erityiskohtelun perusteella, mutta paikkoja on huomattavasti liian vähän verrattuna tarpeeseen. Saamenkieliset kielikiintiöt ovat käytössä vain Oulun ja Lapin yliopistoissa, vaikka yli 70 prosenttia saamelaislapsista ja -nuorista asuu kotiseutualueen ulkopuolella. On siis perusteltua, että saamenkielisiä kiintiöpaikkoja otetaan käyttöön muissakin Suomen yliopistoissa.

“Haastavaa on, että ammattikorkeakoululaissa tai laissa ammatillisesta koulutuksesta ei mainita mahdollisuutta käyttää kielikiintiöitä opiskelijavalinnassa. On selvää, että saamenkielistä osaamista tarvitaan myös näiden koulutusaloilta. Tarvitsemme nopeasti uudistuksia lakien osalta, jotta ne turvaavat paremmin saamenkielisen henkilöstön saatavuutta eri koulutusasteilla ja -aloilla”, Vasemmisto-opiskelijoiden hallituksen jäsen Anni-Sofia Niittyvuopio peräänkuuluttaa.

Tällä hetkellä tiedottaminen kiintiöpaikoista on käytännössä olematonta eikä tieto tavoita saamelaisnuoria tai opinto-ohjaajia, jotka ovat avainasemassa nuorten valitessa jatkokoulutustaan. Kiintiöpaikoissa ei myöskään huomioida pienempien inarin- ja koltansaamen kielten tarpeita, joissa työntekijöiden tarve on kriittisempi.

“Kiintiöiden muodostamisesta ja käytöstä päättävät yliopistot itse, joten tilanteen edistäminen vaatii vahvaa edunvalvontaa ylioppilaskunnissa ja opiskelijajärjestöissä. Saamelaisten oppilaiden ja opiskelijoiden edun sekä työllistymismahdollisuuksien toteutumisen tulee olla yhteinen tavoite”, puheenjohtaja Selmi Holopainen summaa.

Vaadimme panostuksia myös rahoitukseen ja katkeamattomaan koulupolkuun: usein saamenkielinen koulupolku katkeaa siirryttäessä toiselle asteelle tai korkeakouluun, kun oppilaitoksissa ei tarjota ammattikielen opetusta eikä saamelaisen kulttuurin mukaisista työmenetelmistä. Niin saamelaisnuorten, oppilaitosten kuin työnantajien tulee nähdä saamen kieli valttikorttina ja etuna työllistymisessä.

Vasemmisto-opiskelijat otti kantaa kielikiintiöpaikoista myös vuonna 2020. Voit lukea tekstin tästä.

Saamen kielten ja saamenkielisen opetuksen kehittämiseen voi tutustua tarkemmin OKM:n asettaman työryhmän loppuraportista tästä.

Lisätietoja: 

Selmi Holopainen

Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja

puheenjohtaja[at]vasemmisto-opiskelijat.fi

p. 045 805 2415

Anni-Sofia Niittyvuopio

Vasemmisto-opiskelijoiden hallituksen jäsen

anni-sofia.niittyvuopio[at]hotmail.com

p. 040 708 2072

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *