Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat: Lapsilla ja nuorilla on oikeus laadukkaisiin lähipalveluihin!

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat: Lapsilla ja nuorilla on oikeus laadukkaisiin lähipalveluihin!

Vasemmistonuoret ja Vasemmisto-opiskelijat vaativat, että perus- ja toisen asteen terveyden- ja sosiaalihuoltoon ohjataan lisäresursseja palveluiden siirtyessä hyvinvointialueille.

“Koululaisilla ja opiskelijoilla on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön, jota matalan kynnyksen oppilashuolto osaltaan rakentaa. Koulujen sosiaali- ja terveydenhuollon lähipalveluihin on syytä panostaa, jotta lapsia ja nuoria voidaan tukea mahdollisimman varhaisessa vaiheessa myös tulevaisuudessa. Lisäksi pandemian aiheuttamiin ja pahentamiin lasten ja nuorten mielenterveysongelmiin on tarjottava apua myös koulun tasolla”, Vasemmistonuorten puheenjohtaja Pinja Vuorinen peräänkuuluttaa.

Viime vuosina oppilashuollon resursseja on karsittu, ja esimerkiksi koulukuraattorin ja terveydenhoitajan palveluja on tarjolla vain osana päivinä kouluviikosta. Samalla opiskelijamäärät ovat tietyillä alueilla kasvaneet, mikä on tarkoittanut oppilashuollon työntekijäkohtaisten asiakasmäärien suurta kasvua. Tällöin jonot pitenevät, työntekijät kuormittuvat ja tiedonkulku oppilashuollon ja koulun välillä hankaloituu.

“Ensimmäiset askeleet kohti paremmin toimivaa oppilashuoltoa on pitää huolta oppilashuollon työntekijäkohtaisten asiakasmäärien laskemisesta ja kontrolloinnista, oppilaitosten alueellisesta yhdenvertaisuudesta sekä siitä, että yhteistyö oppilashuollon ja opetushenkilökunnan välillä on saumatonta”, Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja Selmi Holopainen toteaa. “On tärkeää, että oppilashuollon ammattilaiset ovat paikan päällä kouluilla mahdollisimman suuren osan viikosta. Tällöin he näyttäytyvät kiinteänä osana kouluyhteisöä myös oppilaille ja opiskelijoille“, hän jatkaa.

Lasten ja nuorten elämäntilanteita sekä siten tarpeita ei kuitenkaan voi niputtaa yhteen, vaan oppilaat ja opiskelijat tulee kohdata oppilas- ja opiskelijahuollossa ennen kaikkea yksilöinä. Hallinnollisten uudistusten lisäksi onkin elintärkeää panostaa vähemmistötaustaisten lasten ja nuorten sensitiiviseen kohtaamiseen oppilashuollossa sekä esimerkiksi vähentää kuukautisköyhyyttä ja -stigmaa jakamalla maksuttomia kuukautissuojia oppilaitoksissa.

Lapsia ja nuoria sekä heidän oikeuttaan toimivaan oppilashuoltoon ei saa unohtaa aluevaaleissa taikka tulevilla hyvinvointialueilla. Vaadimmekin, että nykyisiin ongelmiin puututaan – siitä hyötyvät jokainen lapsi ja nuori sekä laajemmin koko yhteiskunta.

Lisätietoja:

Pinja Vuorinen

Vasemmistonuorten puheenjohtaja

pinja@vasemmistonuoret.fi

Selmi Holopainen

Vasemmisto-opiskelijoiden puheenjohtaja

puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *