Eduskuntavaalit 2019

Vasemmisto-opiskelijoiden vaalitavoitteet


Vasemmisto-opiskelijoiden vaalitavoitteet 2019 alkavalle vaalikaudelle.


  1. Riittävä toimeentulo!

Seuraavalla hallituskaudella on yhtenäistettävä perusturvaetuuksia niin, että Suomessa voidaan siirtyä yleiseen, elämiseen riittävään ja yksilökohtaiseen perustuloon. Perustulon suuruus tulee olla vähintään 800 euroa ja siinä tulee olla mukana myös opiskelijat.

Opintorahaan on tehtävä välittömästä vähintään 101 euron korotus. Opintotuen lainapainotteisuutta on vähennettävä ja asumistuesta on tehtävä yksilökohtainen. Opiskelijoiden on oltava ihmisryhmänä mukana sosiaaliturvan kokonaisuudistuksessa.


  1. Ilmaston puolesta!

Ilmastonmuutoksen torjuminen on tulevan hallituskauden tärkein tavoite. Ilmastonmuutoksen torjunnan tulee näkyä niin fossiilisista polttoaineista luopumisena ennen 2030-lukua kuin ympäristökasvatuksena kaikilla koulutusasteilla. Kouluruokailun tulee olla kasvisruokapainotteista.ja kaikkien Kelan ateriatukea tarjoavien ravintoloiden on tarjottava myös vegaanista ruokaa. Ilmastonmuutoksen torjumisen tulee olla Suomen EU-puheenjohtajakauden kärkiteema.


  1. Oikeus oppimiseen!

Koulutukseen on panostettava ja tehdyt leikkaukset on peruttava. Korkeakoulujen rahoitus on sidottava indeksiin. Korkeakoulujen rahoituksen tulee painottua perusrahoitukseen ja strategisen rahoituksen osuutta tulee vastaavasti vähentää.

Ammatillista koulutusta on kehitettävä paremmin jatkotutkintokelpoisuuden takaavaksi. Nuorten syrjäyttämistä on ehkäistävä laajentamalla oppivelvollisuus koskemaan toista astetta ja lisäämällä opinto-ohjausta. EU- ja ETA -alueiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden lukukausimaksuista on luovuttava ja kaikesta koulutuksesta tehtävä opiskelijoille aidosti maksutonta.


  1. Demokratiaa korkeakouluihin!

Korkeakouludemokratian lisäämisen tulee olla korkeakoululakien uudistamisen lähtökohtana. Yliopistoissa tulee olla tasakolmikanta kaikilla hallinnon tasoilla. Ammattikorkeakouluissa opiskelijoiden ja henkilöstön jäsenten edustusta korkeakoulun hallinnossa on lisättävä. Ammattikorkeakoulujen hallituksissa tulee olla vähintään kaksi kummankin edellämainitun ryhmän edustajaa.

Lisäksi on selvitettävä, kuinka säätiöyliopistot ja ammattikorkeakoulut voitaisiin muuttaa julkisoikeudellisiksi yhteisöiksi.